Pompy ciepła: efektywne i ekologiczne ogrzewanie

Pompy ciepła cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Ich popularność rośnie wraz z coraz większym zapotrzebowaniem na wydajne, a jednocześnie ekologiczne rozwiązania z zakresu ogrzewania. Działanie pomp opiera się na energii cieplnej pozyskiwanej z naturalnych źródeł, czyli gruntu, wody lub powietrza. Pozyskana w ten sposób energia jest przetwarzana, a następnie przekazywana do instalacji grzewczej.

Specyfika pomp ciepła

Pompy ciepła to urządzenia, których zadaniem jest pozyskiwanie ciepła ze środowiska naturalnego, a następnie przetwarzanie go na energię wykorzystywaną w układach grzewczych (np. centralnym ogrzewaniu, wymienniku ciepła lub wentylacji z odzyskiem ciepła) występujących w naszych domach. Najczęściej energia w pompach ciepła pochodzi z gruntu, gdyż jest to najbardziej stabilne źródło pod względem parametrów termicznych, jednak z powodzeniem użyć można w tym celu również wodę lub powietrze.

Efektywność pomp ciepła

Pompa ciepła może stanowić bardzo efektywne i wydajne źródło ciepła pod warunkiem, że weźmie się pod uwagę kilka kluczowych kwestii. Efektywność pompy można zmierzyć i wyrazić w liczbach. W okresie grzewczym wartości te są określane przez tzw. roczny współczynnik efektywności (stosunek ilości ciepła oddawanego przez dany system ogrzewania do doprowadzanego do niego w ciągu roku prądu). W związku z tym pompa ciepła powinna pracować z niskimi temperaturami dopływu, aby osiągnąć maksymalnie największą możliwą efektywność.

Dodatkowo dla efektywności pompy ciepła wpływa również zastosowanie odpowiedniego typu ogrzewania, najlepiej powierzchniowego: podłogowego, ściennego lub sufitowego. W przypadku ogrzewania grzejnikowego najlepiej sprawdzą się w tym przypadku grzejniki konwekcyjne lub klimakonwektory.

Na wydajne działanie pompy ciepła mogą oddziaływać też inne czynniki, w tym m.in. temperatura źródła dolnego (czyli środowiska, z którego pobieramy ciepło), lokalizacja domu, warunki atmosferyczne panujące w danym rejonie zimą itp. Bardzo duże znaczenie odgrywa również efektywność całej instalacji zastosowanej w budynku.

Oszczędna pompa ciepła

Chociaż początkowy koszt inwestycji jest dość wysoki, to jednak w dłuższej perspektywie użytkowania pompy ciepła może przyczynić się do sporych oszczędności, które odciążają domowy budżet. Pompa ciepła jest zaliczana do jednej z najbardziej ekonomicznych metod grzewczych. Z jej zastosowaniem można pokryć nawet 80% zapotrzebowania na energię, która pozyskiwana jest całkowicie za darmo, gdyż pochodzi ze środowiska naturalnego.