Jak oblicza się potrzebną moc grzewczą kotła?

Moc pieców grzewczych określana jest w kilowatach. Wartość kW podawana jest przy każdym kotle i definiowana przez jego producenta. Do niewielkich i dobrze zaizolowanych domów najczęściej wybierane są piece o mocy do 12 do 15 kW, aczkolwiek przed zakupem kotła warto dokładnie obliczyć, jaka moc rzeczywiście będzie potrzebna.

Do obliczeń potrzebne będą dwie wartości, czyli powierzchnia domu i wysokość pomieszczeń, które należy przemnożyć przez wskaźnik powierzchniowy podawany w Watach na metr sześcienny. Wskaźnik ten określa, jak szybko dom traci ciepło – w przypadku nowego budownictwa należy zastosować wartość 40 W/m3. Starsze, ale ocieplone domy mają wskaźnik powierzchniowy na poziomie 60 W/m3 a w przypadku najstarszych budynków bez izolacji i z nieszczelnymi oknami wartość ta może wynosić nawet 120 W/m3.

Po przemnożeniu powierzchni domu, wysokości pomieszczeń i wskaźnika powierzchniowego otrzymujemy wartość w Watach, które trzeba zamienić na kilowaty. Piec grzewczy do nowego domu o powierzchni 150 m2 i wysokości pomieszczeń 2,5 m przy uwzględnieniu wskaźnika powierzchniowego na poziomie 40 w/m3 powinien mieć moc 15 kW.

Za mała albo za duża moc kotła

Jakość materiałów stosowanych w nowoczesnym budownictwie przekłada się na mniejsze zapotrzebowanie na ciepło w budynkach, dlatego rzadko zdarza się, aby kocioł okazywał się za słaby. Co więcej, nie ma potrzeby kupowania kotłów z zapasem mocy, ponieważ przewymiarowanie kotła skutkuje większym zużyciem opału. Ciepło ze zbyt dużego kotła będzie po prostu ulatniać się przez komin. Kocioł, który pracuje poniżej mocy nominalnej, szybciej się zużywa i ulega różnym usterkom. Z kolei zbyt mała moc pieca spowoduje, że w domu będzie za zimno. Może się okazać, że kocioł nie dostarczy wystarczającej ilości ciepła w okresie największych mrozów.