Jak często należy serwisować piece i kotły na pellet?

Regularne przeglądy kotłów na pellet są konieczne, ponieważ są to urządzenia ulegające zużyciu, a dzięki serwisowaniu można znacznie wydłużyć ich żywotność i zapobiec awariom w trakcie sezonu grzewczego. Serwisant weryfikuje sprawność najważniejszych podzespołów i w razie konieczności wymienia wyeksploatowane części na nowe. Jedynie w pełni sprawny piec zapewnia ekonomiczne ogrzewanie domu, a nieprawidłowa praca kotła przyczynia się do zwiększenia zużycia paliwa i mniej efektywnego spalania.

Częstotliwość przeglądów kotłów na pellet

Serwis do kotła na pellet należy wezwać przynajmniej raz w roku, najlepiej po zakończeniu sezonu grzewczego lub przed jego rozpoczęciem. Serwis warto zlecić także wtedy, gdy zauważymy pierwsze symptomy świadczące o nieprawidłowościach. Z pieców na pellet opałowy korzysta się przez cały rok, ponieważ służą także do ogrzewania ciepłej wody użytkowej. Są to zatem urządzenia bardzo intensywnie eksploatowane, a ich niezawodność jest kluczowa.

Jakie czynności wykonuje serwisant w czasie przeglądu kotła na pellet?

Zakres czynności podejmowanych przez serwisantów zależny jest od stanu technicznego urządzenia, a decyzje o koniecznej interwencji podejmowane są po dokładnych oględzinach kotła. Zwykle w czasie przeglądu czyści się wymiennik, palnik i komorę spalania. Serwisant sprawdza poprawność działania pomp i zaworów oraz weryfikuje działanie automatyki.

W przypadku kotłów na pellet dużym zagrożeniem jest kamień kotłowy osadzający się na wymienniku – nagromadzenie osadu skutkuje zmniejszeniem przepływu wody i ograniczeniem przekazywania ciepła do instalacji. Kamień może wpływać także na pracę zaworów i pomp. Niekiedy konieczne jest dokładne wyczyszczenie elementów odpowiedzialnych za transport paliwa do komory spalania.